Wyszukiwarka -

Menu
Losowy pierwiastek
Dzisiaj jest:
Utrzymanie portalu
Prawa autorskie
Popularne tagi:
Reklama

Lekcja 7 - Powtórzenie wiadomości
Sole MbaRab - są związkami chemicznymi bardzo rozpowszechnionymi w przyrodzie. Cząsteczki soli zbudowane są z atomów metalu i reszt kwasowych. Sole są elektrolitami, w roztworach wodnych ulegają dysocjacji jonowej, w której wyniku powstają kationy metalu i aniony reszt kwasowych.

Sole można otrzymywać trzema podstawowymi sposobami:
KWAS + ZASADA -> SÓL + WODA
KWAS + METAL aktywny -> SÓL + WODÓR
KWAS + TLENEK METALU -> SÓL + WODA

Inne sposoby otrzymywania soli:
SÓL + KWAS -> INNA SÓL + INNY KWAS
SÓL I + SÓL II -> SÓL III + SÓL IV
TLENEK KWASOWY + ZASADA -> SÓL + WODA
METAL + NIEMETAL -> SÓL
TLENEK METALU + TLENEK KWASOWY -> SÓL
SÓL I + ZASADA I -> SÓL II + ZASADA II

Roztwory wodne soli lub sole stopione ulegają elektrolizie.

Lekcja 6 - Obliczenia chemiczne