Wyszukiwarka -

Menu
Losowy pierwiastek
Dzisiaj jest:
Utrzymanie portalu
Prawa autorskie
Popularne tagi:
Reklama

Lekcja 4 - Inne pochodne węglowodory - aminy i aminokwasy
Aminy – są pochodnymi amoniaku a równocześnie węglowodorów. Wzory amin tworzy się, zastępując jeden (lub więcej) atom wodoru w cząsteczce węglowodoru rupą aminową –NH2

R – NH2

R – alkil
HN2 - grupa aminowa

Nazwy amin tworzy się przez dodanie do nazwy alkilu końcówki: -amina. Aminy, podobnie jak inne grupy związków organicznych, tworzą szereg homologiczny. Metyloamina jest gazem o nieprzyjemnym zapachu gnijących ryb. Lepiej rozpuszcza się w wodzie zimnej niż ciepłej.
Wyższe aminy są cieczami lub ciałami stalymi, słabo rozpuszczalnymi w wodzie. Aminy mają charakter zasadowy. Są to tzw. zasady organiczne, gdyż stanowią pochodne amoniaku.

Aminokwasy są to związku organiczne, których cząsteczki zawierają w swoim składzie dwie grupy funkcyjne:
- aminową NH2
- karboksylową COOH

Nazwy systematyczne aminokwasów tworzy się dodając przedrostek amino- do nazwy kwasu karboksylowego, od którego dany aminokwas pochodzi. Najprostszy jest aminokwas pochodzący od kwasu octowego CH3COOH:
Kwas aminocotowy (glicyna) CH2(NH2)COOH

Aminokwasy są ciałami stalymi – związkami krystalicznymi – na ogół dobrze rozpuszczalne w wodzie. Mają zdolność łączenia się w duże cząsteczki. Dwie cząsteczki glicyny łączą się, dając dipeptyd a wiązanie nazywamy wiązaniem peptydowym. Cząsteczki o dużych rozmiarach to – białka. Aminokwasy są więc podstawą w budowie białek.

Podsumowanie tematu:
1. Co to są aminokwasy?
2. Z czego zbudowane są aminy?
3. Głównym budulcem białek są...

Lekcja 3 - Czy wszystkie kwasy karboksylowe są cieczami?

Lekcja 5 - Powtórzenie wiadomości